Szakterületeink

A szokásos jogi tanácsadáson, képviseleten és dokumentációs tevékenységen túlmenően hazai és külföldi ügyfeleink az alábbi speciális területeken veszik igénybe szolgáltatásainkat:

 • cégalapítás, cégügyek intézése, személyi és tőkeegyesülések kialakítása, tanácsadás társasági formákról
 • ingatlanvásárlás, tanácsadás befektetési portfolió kialakítása, ingatlanfejlesztési projektek tervezése és végrehajtása során
 • munkaügyi viták rendezése
 • családjogi, házassági, gyermektartási ügyek
 • hagyatéki ügyek
 • külföldiek magyarországi befektetései, cégalapítások során a tulajdonosok és a cégek részére székhely és kézbesítési megbízottak biztosítása
 • külföldi állampolgárok és jogi személyek részére a szükséges engedélyek beszerzése, kapcsolattartás központi és helyi hatóságokkal, intézményekkel
 • vállalatok jogi átvilágítása, többek között cégjogi, munkaügyi, ingatlan-, belső szabályozási szempontból, mérlegek elemzése, tanácsadás társaságok tőkemegfelelésének kérdésében
 • hazai és külföldi adósokkal szemben követelések érvényesítése, rossz kintlévőségek keletkezésének megakadályozása, belső szabályozás kialakítása és biztosítékok, pl. ingó- és ingatlan jelzálogjog alapítása révén
 • vállalatok részére speciális struktúrák kialakítása, szindikátusi megállapodások készítése, akvizíciók, fúziók, joint-venture típusú együttműködések, részvény- és üzletrészvásárlások, többségi és kisebbségi érdekek védelme
 • külföldi együttműködő partnereink útján eljárás Európa, Észak-Amerika, Ázsia és Ausztrália területén vállalati és egyéb speciális ügyekben
 • eljárások az Európai Unió szervei előtt
 • jogi képviselet polgári peres és nem-peres eljárásokban, képviselet bíróságok előtt polgári jogi, kereskedelmi és üzleti típusú és egyéb vitás ügyekben
 • okirati és pénzletétek kezelése különféle tranzakciók keretei között
 • tanácsadás és eljárás finanszírozás, bankhitelek megszervezése során
 • jogi vélemények és másodlagos vélemények ún. „fairness opinion”, „second opinion” készítése
 • együttműködő partnereink bevonásával ingatlan értékbecslés, adóügyek, ÁFA-ügyek intézése
 • központi és helyi kormányzati szervek részére tanácsadás, jogszabályalkotás, infrastruktúra és egyéb fejlesztési programok lebonyolítása során
 • végrendeletek készítése és letétbe vétele, hagyatéki ügyek intézése
 • büntetőügyekben képviselet és védelem ellátása
 • képviselet idegenrendészeti, bevándorlási ügyekben
 • eljárás sportjogi ügyekben